Llengües

Organigrama

Amputats Sant Jordi es regeix per una Junta Directiva que s'encarrega de dirigir l'Associació i vetllar pel compliment de la missió i les finalitats establertes en els estatuts de l'entitat, assegurant la seva sostenibilitat.

Presidenta

Marta Canas Estapà

Tresorer

Carlos Lázaro González

Secretària

Lorena Blanco Sánchez

Vocal

Carlos Tomás Serra

Vocal

Mª Pilar Díaz López

Vocal

Natividad Ginés Rosales

Vocal

Francesc Prat Serra

Col·laboradors