Llengües

Què fem?

A més de la nostra tasca diària a persones amb amputació, agenèsia, altres discapacitats físiques i a les seves famílies, les nostres accions van enfocades, també, a fer visible la situació d'aquest col · lectiu -sovint és "invisible" davant la societat- per poder avançar cap a una veritable igualtat d'oportunitats per a tots respectant, sempre, la diferència.

Les nostres línies d'actuació, s'engloben en tres àrees:

Les nostres línies d'actuació, estan encaminades a donar resposta a les inquietuds i necessitats de les persones amb amputació, agenèsia i altres discapacitats físiques - se engloben en tres grans àrees:

1. ATENCIÓ SOCIAL, SERVEIS I ACTIVITATS

2. SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ EN VALORS

3. SISTEMES D’INFORMACIÓ, INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ I COMUNICACIÓ

Col·laboradors