Hotel d'entitats Can Guardiola

C/ Cuba nº2, despatx 4, 08030 Barcelona.

Telèfons: 933 453 905

info@amputats-santjordi.org

Llengües

Què fem?

A més de la nostra tasca diària a persones amb amputació, agenèsia, altres discapacitats físiques i a les seves famílies, les nostres accions van enfocades, també, a fer visible la situació d'aquest col · lectiu -sovint és "invisible" davant la societat- per poder avançar cap a una veritable igualtat d'oportunitats per a tots respectant, sempre, la diferència.

Les nostres línies d'actuació, s'engloben en tres àrees:

  1. ATENCIÓ SOCIAL, SERVEIS I ACTIVITATS

 • Informació, orientació, acollida i suport en la gestió de tràmits
 • Atenció social bàsica individualitzada
 • Derivació a serveis especialitzats, seguiment i control de casos
 • Programació i gestió d’activitats específiques:
  • Atenció psicològica
  • SAD
  • “Punt de trobada”
  • Sortides culturals i de lleure
  • Activitats:
   • Ioga
   • Coral
   • Informàtica bàsica (ASEM)
   • Gimnàstica (ASEM)
  • Esport
   • Assessorament
  • Assessorament jurídic
  • Assessorament en temes d’accessibilitat
  • Serveis d’autoescola
 • Programa Pacient Expert
 • Programa Banc d’Ajudes Tècniques

  2. SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ EN VALORS

 • Programa: Educació en Valors en l’àmbit escolar
  • Els joves davant la discapacitat, consciència social i solidaritat
   • Taller accessibilitat
   • Taller dansa integrada
  • Jornades de dansa inclusiva
 • Programa: Sensibilització.
  • Participació en fòrums, fires, exposicions sectorials, congressos
  • Promoció i gestió d’exposicions temàtiques
  • Conferències i debats
  • Concerts i activitats solidaries per captar recursos.
 • Programa: Cooperació Internacional.

  3. SISTEMES D’INFORMACIÓ, INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ I COMUNICACIÓ

 • Comunicació externa
 • Relacions Institucionals
 • Presencia a les xarxes socials i reputació
 • Gestió i seguiment de convenis institucionals, amb entitats i professionals
 • Seguiment i fidelització de socis (CRM)
 • Captació de recursos (fundraising, patrocinis, crowfunding, ...)
 • TIC
Twitter ASJ

Videos

Col·laboradors