Llengües

Transparència

Transparència

Informació institucional i organitzativa

 • Missió
 • Estatuts
 • Òrgans de govern       

Tal i com estableixen els nostres estatuts els òrgans d’administració i govern de la federació són:

 

 • L’ Assemblea General

 Pot ser de caràcter ordinari o extraordinari. L’assemblea ordinària es reuneix un cop l’any. Les extraordinàries quan ho consideri convenient el o la President/a de la Federació, informant previament a la Junta Directiva o quan ho sol·licitin un nombre de membres que com a mínim ha de ser d’un 15%.

  

 •  La Junta directiva
 • Organigrama
 • Memòries

  

Informació econòmica (any anterior)

 • Pla anual d’activitats

Gestió administrativa

 • Convenis (últims 5 anys)
  • 2011 → Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona per al desenvolupament del projecte educatiu: Els joves davant l discapacitat, consciència social i solidaritat.
  • 2012 → Annex al conveni marc de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona per al desenvolupament del projecte educatiu: Els joves davant l discapacitat, consciència social i solidaritat.
  • 2013 → Annex al conveni marc de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona per al desenvolupament del projecte educatiu: Els joves davant l discapacitat, consciència social i solidaritat.
  • 2014 → Annex al conveni marc de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona per al desenvolupament del projecte educatiu: Els joves davant l discapacitat, consciència social i solidaritat.
  • 2015 → Annex al conveni de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona per al desenvolupament del projecte educatiu: Els joves davant l discapacitat, consciència social i solidaritat.
  • 2013 → Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Amputats Sant Jordi per al desenvolupament del programa ‘Pla Integral d’Inclusió Social per a persones amb discapacitat física, majoritàriament amb amputació.
  • 2014 → Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona per Fomentar i Afavorir el Desenvolupament i la Cooperació d’Ambdues Entitats.(enllaç pdf 2014 ASJ).
  • 2015 → Annex al conveni marc de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona per Fomentar i Afavorir el Desenvolupament i la Cooperació d’Ambdues Entitats.(enllaç pdf 2014 ASJ).
  • 2014 → Conveni de col.laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana d’Esport de Persones amb Discapacitat Física, per col.laborar en aquelles activitats i accions que contribueixin a millorar i incrementar la pràctica de l’activitat física entre persones amb discapacitat.
  • 2014 → Conveni marc de col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i l’Associació Amputats Sant Jordi per a la posada en marxa de l’Observatori de la Discapacitat Física (ODF).
  • 2015 → Addenda al conveni subscrit entre la Fundació Bancària “la Caixa” i l’Associació Amputats Sant Jordi (ASJ)
  • 2015 → Acord de Cessió Gratuïta d’Espai per part de la Fundació Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” a l’Associació Amputats Sant Jordi.
  • 2014 → Conveni de col·laboració entre Válida sin barreres i l’Associació Amputats Sant Jordi (ASJ) per desenvolupar activitats enfocades a informar, potenciar i difondre l’accessibilitat universal i el disseny per a tots; i desplegar recursos i establir sinergies i accions per l'eliminació de barreres.
  • 2014 → Pròrroga per al 2004 del Conveni de col.laboració entre l’Institut Català de la Salut i l’Associació Amputats Sant Jordi, per a la realització d’activitats de voluntariat a l’Hospital Universitari de Bellvitge
  • 2014 → Conveni de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i Bambolinó Arts Escèniques com a vehicle d’aprenentatge desenvolupar activitats i accions socials que contribueixen a vetllar i donar suport a les persones amb discapacitat desplegant recursos i establint sinergies a través de les arts escèniques.
  • 2014 → Conveni de col.laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i Quvitec Ajudes Tècniques, per promoure accions destinades a millorar la salut de la població i augmentar la seva qualitat de vida
  • 2014 → Conveni de col.laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i el Centre d’Estudis, Investigació i Desenvolupament en ecopsicologia i psicologia social, per coordinar l’acció d’ambdues entitats per tal de contribuir a millorar la capacitat de resposte per atendre les situacions de les persones afectades.
  • 2014 → Conveni de col.laboració entre l’Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars, ASEM CATALUNYA, i l’Associació Amputats Sant Jordi, per promoure una nova cultura de les capacitats que aspirar a crear una societat més inclusiva.
  • 2014 → Conveni de col.laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana de Voluntariat Social, per fomentar i afavorir la col.laboració entre el teixit empresarial i el món de l’associacionisme i el voluntariat.
  • 2014 → Conveni de col.laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i l’Associació de Donants de Sang de Barcelona, per donar soport al projecte Els joves davant l discapacitat, consciència social i solidaritat.
  • 2014 → Conveni de assesorament juridic entre l’Associació Amputats Sant Jordi i el Bufete Juridico Arauzo
  • 2014 → Conveni de col.laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i RDI Servicios Juridicos Reclamación de Indemnizaciones, per prestació dels serveis propis de l’activitat.
  • 2015 → Conveni de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi (ASJ) i l’Associació Natura i Salut (NATSAL) per Fomentar i Afavorir el Desenvolupament de la Cooperaió d’Ambdues Entitats.
  • 2015 → Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Ciudad Accesible i l’Associació Amputats Sant Jordi pel desenvolupament d’activitats conjuntes relacionades amb la promoció i el desenvolupament dels fins de les parts, a través de l’Observatori de la Discapacitat Física (ODF)
  • 2015 → Conveni de Col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i l’Associació Càmeres i Acció
  • 2015 → Conveni de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i el Col·lectiu Punt 6
  • 2015 → Contracte d’arrendament entre el Consorci de l Zona Franc de Barcelona i l’Associació Amputats Sant Jordi
  • 2015 → Conveni de col·laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i Punt Zero per desenvolupar activitats i accions socials que contribueixen a vetllar i donar suport a les persones amb discapacitat desplegant recursos i establint sinergies en l’àmbit digital.
  • 2015 →Anexo V al Conveni Marc de Col.laboració entre COCEMFE i la Fundación Vodafone España per la realització d’una jornada Técnica.
  • 2015 → Conveni de col.laboració entre l’Associació Amputats Sant Jordi i Francesc Prat, per col.laborar en la sensibilització i educació en valors, així com en accions enfocades a informar, potenciar i difondre l’accessibilitat universal i el disseny per a totes les persones.
  • 2015 → Conveni marc entre CEMFIS i l’Associació Amputats Sant Jordi per al desenvolupament del projecte Educació en Valors: ‘Els joves davant la discapacitat, consciència social i solidaritat 2014/2015’
Twitter ASJ

Videos

Col·laboradors