Llengües

Sensibilització

Sensibilització

La sensibilització és una eina bàsica per aconseguir transformacions socials reals i a llarg termini que permetin avançar cap a una veritable normalització de les persones amb diversitat funcional. Per això és imprescindible començar amb la sensibilització dels més joves per poder aconseguir canvis importants i duradors en la societat.

Per més informació: educatiu@amputats-santjordi.org

CONFERÈNCIES EN CENTRES EDUCATIUS:

ELS JOVES DAVANT LA DISCAPACITAT: CONSCIÈNCIA SOCIAL I SOLIDARITAT

La sensibilització als alumnes de centres educatius (primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, universitats, centres oberts i centres per a joves) sobre la discapacitat.

L'objectiu general d'aquesta iniciativa és educar i facilitar eines que ajudin als adolescents i joves a créixer en valors socials com el de la solidaritat, la cooperació i el respecte per la "diferència".

El programa elaborat busca apropar a les aules la implicació directa d'adolescents i joves a situacions de la vida quotidiana de les persones amb discapacitat (física, visual, auditiva).

L'activitat que es realitza està dividida en tres parts:

  1. Part teòrica: durant aquesta el participant rep informació, a partir  dades, d’exemples, suport visual i el testimoniatge d'un voluntari amb discapacitat, de què és la diversitat funcional, tipus, causes... Es tracta d’una xerrada interactiva on l’alumne pot preguntar i resoldre, també, els dubtes que pugui tenir en aquesta matèria.
  2. Part pràctica: aquesta s’ha pensat per fer que el jove es posi a la pell d’una persona amb diversitat funcional. Els joves surten al carrer amb material ortoprotètic i ajudes tècniques (cadires de rodes, bastons de mobilitat i crosses) i així poden experimentar en primera persona com és el dia a dia de les persones amb discapacitat sent conscients de les barreres arquitectòniques que encara existeixen, també de les barreres que crea l’incivisme i de la manca d’accessibilitat que sovint segueix havent-hi.
  3. Qüestionari: els alumnes i mestres participants responen a un qüestionari que ens permet conèixer com s'han assolit els conceptes treballats i quin és el seu grau de satisfacció.

Finalitzada l'activitat i amb totes les dades obtingudes l’àrea de sensibilització d’ ASJ elabora un informe d'Accessibilitat . En aquest s'exposen els resultats obtinguts durant el curs i es valora el grau de consciència que els joves tenen de la realitat de les persones amb diversitat funcional; també es mostra quina és l'accessibilitat interior i de l'entorn dels centres educatius on s'ha realitzat l'activitat. Aquest informe es lliura, en un acte públic, a les administracions públiques corresponents (Generalitat, Diputació i Ajuntament) per tal de promoure la participació dels joves fent arribar la seva opinió sobre accessibilitat i discapacitat a aquestes institucions.


Qüestionari d'alumnes

Qüestionari de Valoració EducadorsSENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA

A través de l'educació en valors i la prevenció es contribueix al desenvolupament d'una ciutadania responsable, activa, solidària i defensora dels drets de les persones amb diversitat funcional; i també amb capacitat per aconseguir una transformació social real cap a la plena integració d'aquest col.lectiu.

Per aquest motiu, ASJ participa en tot tipus de propostes i activitats que contribueixin a sensibilitzar la ciutadania en matèria de discapacitat.

L'entitat és present, per exemple: a la Mostra d'Associacions de Barcelona que cada any convoca el CAB (Consell d'Associacions de Barcelona) coincidint amb la celebració de les Festes de la Mercè, al mes de setembre. Com a integrant del grup de treball en l'àmbit de discapacitat del Pla Comunitari del Casc Antic organitza tallers i jornades de sensibilització i participa en l'elaboració de material audiovisual que ajudi a trencar amb barreres psicosocials. Així mateix, i en col · laboració amb altres entitats i associacions, organitza tallers, debats i jornades de conscienciació en diversos municipis catalans i està present a trobades, mostres, fires, jornades i actes.

Twitter ASJ

Col·laboradors