Llengües

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

ESTATUTS

Tal i com estableixen els nostres estatuts els òrgans d’administració i govern de la federació són:

  • L’ Assemblea General: Pot ser de caràcter ordinari o extraordinari. L’assemblea ordinària es reuneix un cop l’any. Les extraordinàries quan ho consideri convenient el o la President/a de la Federació, informant previament a la Junta Directiva o quan ho sol·licitin un nombre de membres que com a mínim ha de ser d’un 15%.

 

EQUIP HUMÀ

Amputats Sant Jordi es regeix per una Junta Directiva que s'encarrega de dirigir l'associació i vetllar pel compliment dels nostres objectius establerts en els estatuts, assegurant la seva sostenibilitat.

Presidenta

Lorena Blanco

Tresorer

Carlos Lázaro González

Secretari

Àngel Expósito Oliva

Vocal

Carlos Tomás Serra

Vocal

Marta Canas Estepà

Vocal

Francesc Prat Serra

Equip tècnic

Administrativa

Cristina Suils

Administració

Rosa Conde

Educadora

Miriam Aguilera

Educador

Gerard Nieto

Treballadora Social

Ainhoa Quesada

Treballadora de la Llar

Habiba Ouachikh

Treballadora de la Llar

Mari Carmen García

Treballadora de la Llar

Flor 

Twitter ASJ

Videos

Col·laboradors