Llengües

Organigrama

Amputats Sant Jordi es regeix per una Junta Directiva que s'encarrega de dirigir l'Associació i vetllar pel compliment de la missió i les finalitats establertes en els estatuts de l'entitat, assegurant la seva sostenibilitat.

Equip humà

Presidenta

Lorena Blanco

Tresorer

Carlos Lázaro González

Secretària

Àngel Expósito Oliva

Vocal

Carlos Tomás Serra

Vocal

Mª Pilar Díaz López

Vocal

Francesc Prat Serra

Equip tècnic

Director

Alex Miró

Administrativa

Cristina Suils

Administració

Rosa Conde

Educadora

Miriam Aguilera

Educador

Gerard Nieto

Treballadora Social

Ainhoa Quesada

Magatzem

Hector Samuel Fernández

Treballadora de la Llar

Habiba Ouachikh

Treballadora de la Llar

Mari Carmen García

Col·laboradors