Llengües

L'escolarització d'alumnes amb NEE en centres ordinaris cau per primer cop en 10 anys

L'escolarització d'alumnes amb NEE en centres ordinaris cau per primer cop en 10 anys

Entre el curs 2000/01 i el 2011/12 el percentatge d'alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) escolaritzats en escoles ordinàries va anar creixent de forma sostinguda cada any, del 50% inicial al 64,3% del curs 2011/12, segons dades del departament d'Ensenyament i del ministeri d'Educació. Aquesta tendència, però, es va trencar el curs 2012/13, l'últim del qual es tenen dades, ja que es va retrocedir fins el 62,9%. Al mateix temps, en aquest curs va augmentat un 3% la matrícula als Centres d'Educació Especial en relació a l'anterior, passant de 6.568 a 6.744 alumnes. Aquests indicadors, i alertes com les llençades darrerament pel Síndic de Greujes, la Plataforma Ciutadana per l'Escola Inclusiva o l'Associació Catalana de Psicopegadogs i Orientadors, ens mostren que les retallades en educació estan fent recular el camí engegat fa anys cap a un model d'escola inclusiva.

Via: http://www.cocarmi.cat

Col·laboradors