Llengües

Ja ha sortit la convocatòria dels ajuts PUA 2017

×

Missatge d'error

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls a _menu_load_objects() (línia 579 de /var/www/vhosts/amputats-santjordi.org/httpdocs/includes/menu.inc).

Ja ha sortit la convocatòria dels ajuts PUA 2017

Ja han sortit la convocatòria dels ajuts PUA 2017. Estarà oberta fins el pròxim 2 d’agost.

Us adjuntem un parell d’enllaços amb  informació respecte a requisits, tràmits i sol·licitud, així com un resum.

 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA

 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp?departament=19774&ambit=&comarca=&municipi=&cp=&cercar.x=40&cercar.y=5

 

Nota: encara no es disposa del catàleg de productes per al 2017, us el farem arribar tan aviat disposem d'ell.

 

Telèfon d’informació PUA: 93 567 52 43 (gestió/tramitació)

· Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari de sol·licitud que es facilita a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Família (treballiaferssocials.gencat.cat/registres) o a través d’Internet a la web del Departament treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis. Per a més informació: www.gencat.cat/bsf

· Termini de presentació de sol·licituds és el 2 d’agost del 2017.
· Cal tenir la residència legal a Catalunya (durant 5 anys, i residir-hi els dos últims anys).

· Tenir el certificat de discapacitat igual o superior al 33% (reconegut abans dels 65 anys). En tot cas, haver presentat la sol.licitud de valoració o de revisió del grau abans de la publicació d’aquesta ordre de convocatòria.

· En el cas de tractar-se de menors d’edat, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora, i en el cas de majors d’edat amb incapacitació legal, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora i fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la sentència d’incapacitació i nomenament de tutor.

· S’ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o,

· Documents a presentar: són específics a cada tipus de demanda.

· Es pot presentar un pressupost o una factura (any de la convocatòria 2017).

· El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de 6 mesos a partir de la data de la finalització del termini de presentació de sol.licituds.

· Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol.licituds per “silenci administratiu”.

· La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat.

· En cas d’endossament del pagament.

a) Fotocòpia DNI/NIE de la persona o del NIF que cobra la prestació.

b) Document d’autorització de cobrament degudament emplenat.

c) Sol.licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors, degudament emplenada i sense cap esmena, de la persona o entitat que cobra la prestació.

Els documents b) i C) es facilitaran a les dependències del Depart. De Benestar i Família:

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través d’Internet, al web www.gencat.cat/docs/bsf/02_Tramits/formularis/99231.pdf.

http://www20gencat.cat/docs/economia/70_Economia_SP_Tresoreria/arxius/trans_banc_area_sepa.doc

· Es tenen en compte els ingressos.

· Els programes de Serveis que sortien publicats en aquesta convocatòria en anys anteriors s'han de demanar mitjançant la sol·licitud de valoració del grau de

Dependència:

Ø Atenció domiciliària / Atenció personal.

Ø Acolliment en residència, centre de dia, etc.)

· Els ajuts per a Tractaments (rehabilitació del llenguatge, fisioteràpia i psicomotricitat) no són objecte d'aquesta convocatòria (amb l’aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2008-2009, que determina el conjunt de prestacions que ha de prestar la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública).

Col·laboradors