Llengües

COCEMFE Catalunya vol denunciar la brutal retallada de més del 95% de la partida dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat del 2013

COCEMFE Catalunya vol denunciar la brutal retallada de més del 95% de la partida dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat del 2013

Com a entitat federada a Cocemfe Catalunya ens adherim a la queixa que fa COCEMFE Catalunya  expressant el seu rebuig a les retallades destinades als ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) que cada any convoca el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Igualment, des de la nostra federació es vol denunciar aquesta retallada i uns pressupostos cada cop menys solidaris que aboquen a les persones amb discapacitat a una situació de vulnerabilitat i a un alt risc d’exclusió. Cal recordar que a Catalunya, gairebé el 7% de la població (502.752 persones) té alguna discapacitat.

En tres anys, el pressupost d’aquest programa, que té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social, s’ha reduït en un 95%. Des de l’any 2010, que es van destinar 19.028.741,67 d’euros, la partida ha anat baixant fins arribar al 1.000.000,00 d’euros d’enguany. Durant els anys 2011 i 2012, el diners destinats a aquest programa van ser de  5.708.622,50 euros i 13.800.000,00 d’euros, respectivament.

Així mateix, des de la Federació COCEMFE, que aglutina a entitats catalanes de la discapacitat, es vol fer una crida on s’expressa la preocupació davant les diferents mesures preses arran de la crisis i que estan perjudicant especialment a tots els col·lectius més desfavorits i vulnerables de la societat, com el copagament farmacèutic, la congelació dels ajuts a centres especials de treball, retard en el pagament a les entitats col·laboradores, entre d’altres. Cal constatar, també, l’impacte de la crisi amb l’augment de les situacions d’exclusió social i de manca de possibilitats d’exercir drets bàsics per part de les persones amb diversitat funcional, i per tant, reclamem que, en èpoques econòmiques adverses, s’accentuïn les prioritats per combatre aquestes situacions de vulnerabilitat.

Per aquest motiu exigim que els governants reflexionin sobre els efectes reals en la ciutadania de les seves decisions i facin retallades en aquelles partides que menys perjudiquin les persones amb discapacitat. COCEMFE Catalunya considera imprescindible recuperar, com a mínim, el nivell de prestacions que s'havia assolit abans de les retallades i, per això, vol fer una crida a entitats, familiars i als mateixos afectats per tal que es mobilitzin i denunciïn les injustícies que puguin estar patint.

Col·laboradors