Llengües

CUIDAR-SE ÉS UNA BONA INVERSIÓ

CUIDAR-SE ÉS UNA BONA INVERSIÓ

Coincidint amb la celebració el dia 1 d'octubre, del Dia Mundial de l'Envelliment Saludable, l'ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya) ha publicat el decàleg "Cuidar-se és una bona inversió" i una llista de consells per mantenir-se actius adreçats als majors de 65 anys.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins les les accions de promoció dels estils de vida actius i l'alimentació saludable s'emmarquen en el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP), que busca introduir elements de protecció i promoció de la salut en totes les polítiques públiques, implicant-hi institucions, estaments mèdics i assistencials, teixit associatiu i població en general. El PINSAP és una iniciativa de la Generalitat, pionera en el nostre entorn i que està alineada amb les recomanacions de l'OMS.
 
Cal recordar que prop del 18% de la població catalana, segons l'IDESCAT, té 65 anys o més, un percentatge que el 2040 superarà el 27%. Segons l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA), el 55% de la població d'aquesta franja d'edat afirma trobar-se en un estat de salut bo, molt bo o excel·lent, enfront del 81% de la població general. Quant als hàbits alimentaris, la mateixa Enquesta recull que més del 20% de la població de 65 anys o més menja les 5 racions de fruita i/o verdura recomanades, enfront de l'11,7% de la població total, mentre que el nivell de sedentarisme frega el 33%, davant un 22,3% de la població general.
 

Col·laboradors