Llengües

Cau un 92% el pressupost de la Secretaria de Família en 3 anys

Cau un 92% el pressupost de la Secretaria de Família en 3 anys

Els programes de suport i acompanyament a les famílies en l’àmbit de la discapacitat són cabdals per garantir la seva correcta participació en el procés de tractament i recuperació i en l’ús adequat dels recursos. El suport a les famílies contribueix molt positivament a garantir un major benestar personal. En els darrers anys els programes de suport a les famílies s’han vist reduïts en el seu finançament de forma dràstica: el pressupost de la Secretaria de Famílies ha passat dels quasi 214 milions d'euros de l'any 2010 a 16 milions d'euros al 2014. Això dificulta enormement la continuitat de les intervencions i dels programes de suport, i té un impacte molt negatiu en l’atenció directa a les persones. Com podem atendre bé a les persones sense els recursos adients?

Via: COCARMI

Col·laboradors