Llengües

Aturat el desplegament de la llei de la llengua de signes catalana

Aturat el desplegament de la llei de la llengua de signes catalana

La Llei de la Llengua de Signes Catalana es va aprovar el 2010 per unanimitat parlamentària. És necessari i urgent el seu desplegament però fins al moment no s'ha engegat per manca d'un pressupost que permeti impulsar les accions necessàries que garanteixin la igualtat d'oportunitats de les persones sordes en tots els àmbits, especialment en educació i serveis socials, així com per a l’eliminació de barreres de comunicació. 

Via: COCARMI

Col·laboradors